EXHIBITIONS

전시회

예정전시 UPCOMING Exhibition
 • EXHIBITIONS

  2022. 07. ~ 2022.09

  HWANGXI (Simao) Invitation Exhibit Hwang Xi
 • EXHIBITIONS

  2021. 07. 06 (Thu) ~ 2021. 07. 18 (Sun)

  유천균 개인전 2021.07.06~2021.07.18 유천균
 • EXHIBITIONS

  2021. 08. 27 (Fri) ~ 2021. 11. 28 (Sun)

  이건용 박물관 옮겨 놓기 2021.08.27~2021.11.28 이건용 Lee, Kun-Yong
 • EXHIBITIONS

  2022. 05. 17(Thu) ~ 2022. 07. 03(Sun)

  Yoshikazu KAJIKAWA Invitation Exhibit 2022.05.17~2022.07.03 Yoshikazu KAJIKAWA
 • EXHIBITIONS

  2020. 08. 12(wed) ~ 2021. 08. 03(Tue)

  조영남의 예술 세계를 엿보다 2020.08.12~2021.08.03 조영남 CHO, Young-Nam